Meer dan 1 miljard euro gezondheidsschade door vliegtuiglawaai Zaventem


Datum:02 apr 2023

Nu de nationale luchthaven toe is aan een nieuwe omgevingsvergunning, blijken niet enkel de enorme stikstof- en CO2-uitstoot voor problemen te zorgen. Nieuw studiewerk in opdracht van Bond Beter Leefmilieu toont aan dat ook de gezondheidsschade door het vlieglawaai zwaar onderbelicht is. De gezondheidskost voor de omwonenden zou op jaarbasis oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Bond Beter Leefmilieu en de burgerbewegingen (waaronder STERREBEEK 2000) rond de luchthaven roepen minister Zuhal Demir op om in de nieuwe omgevingsvergunning een bindend pad richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating op te nemen. De gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden moet hierbij centraal staan.

Lees hier de ENVISA studie