Duurzaam en groen


Een klimaatvriendelijke en groene omgeving moet ertoe bijdragen dat wonen in ons dorp aangenaam blijft.

Sterrebeek is een aangenaam dorp om te wonen en te leven. En dat willen we graag zo houden. Het aantal inwoners in ons dorp en omliggende dorpen blijft snel groeien. De luchthavenregio is bovendien één van de meest dynamische groeiregio’s van ons land. Dit heeft een steeds grotere impact op onze open en groene ruimte, op de manier waarop onze ruimte wordt ingepalmd en ingericht, op verkeer en mobiliteit, op luchtkwaliteit, op ons grond- en oppervlaktewater, op betaalbaar wonen. Dat vereist een duurzaam beleid.

Want groeien kan ook duurzaam. Daar willen we blijven voor strijden.

Zo volgt STERREBEEK 2000 nauwgezet alle dossiers die zowel op korte als op lange termijn met ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, natuur en water te maken hebben en formuleert voorstellen hierover naar de gemeente.

Sinds 1988 ijvert STERREBEEK 2000, samen met actiegroepen Decibel-25L (Kortenberg) en Zone-S (Steenokkerzeel) binnen de koepel Burgerforum-Luchthavenregio, voor de leefbaarheid van de luchthavenomgeving en de duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart

De vereniging is lid van de gemeentelijke milieuadviesraad en van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. STERREBEEK 2000 is ook lid van de koepelvereniging Bond Beter Leefmilieu en de provinciale milieuvergunningscommissie van de luchthaven.

De vereniging pleit ook voor een ernstig sociaal woonbeleid, want de internationalisering en de daarmee gepaard gaande speculatie zullen sterke druk blijven uitoefenen op de reeds spectaculaire grond- en vastgoedprijzen.